PLANTES INTERIOR

Àmplia zona dedicada a la planta d’interior i als seus cuidados. Assessorament per a obtenir espais a la casa agradables amb espais verds, purificadors de l’aire. Cactus, bonsais, temporada i un llarg etcètera de planta pensada per a cada estança.