MARÇ

La Natura reviu amb força i l’espectacle floral de la primavera comença a enlluernar. Tots els treballs que els dediquis ara al jardí i la terrassa es traduiran en molts mesos de bellesa.

Tasques generals del mes

Plantar. La calor augmenta i el risc de gelades es redueix, el que fa a març un mes ideal per plantar arbres i arbustos amb pa de terra, tanques, vivaces, entapissants, aromàtiques, gramínies, anuals, bulboses d’estiu

Abonar. Al començament de març s’ha d’aplicar adob orgànic en parterres i arriates, jardineres i testos.

Regar. Si no plou, molt aviat serà necessari començar a regar. Cal posar a punt el sistema de reg automàtic: revisar l’arqueta i els degotadors, netejar els filtres dels aspersors i comprovar el solapament de les àrees d’aspersió, i programar els torns de reg.

 

Font: verdeesvida.es