Política de Cookies

Política de Cookies

 

Tractament de Dades Personals

En algunes pàgines del Portal, se sol·liciten dades personals als usuaris, com ara el seu nom i cognoms, la seva adreça de correu electrònic, el seu número de telèfon etc. (Les “Dades Personals”) a fi de poder prestar determinats serveis i per poder atendre de la millor manera possible les consultes i dubtes etc. que es tramiten a través del Portal.

CENTRE VERD, S.A., en compliment de la vigent Llei de Protecció de Dades Personals i la resta de legislació aplicable, desitja manifestar als Usuaris que, pel que fa a CENTRE VERD, S.A. concerneix, no es proporciona cap dada personal que hagi estat facilitat a CENTRE VERD, S.A. mitjançant el Portal a cap tercer, llevat que hi hagi autorització dels Usuaris o que en el formulari de recollida de les Dades Personals s’adverteixi una altra cosa.

Les Dades Personals recollides seran incorporades als corresponents fitxers titularitat de CENTRE VERD, S.A., a fi de tramitar les sol·licituds, peticions i consultes realitzades pels usuaris, així com per ampliar i millorar els serveis i continguts als que els Usuaris accedeixen al Portal .

Les Dades Personals recollides per CENTRE VERD, S.A. podran servir, addicionalment, per a l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics d’actualitzacions i / o informacions de caràcter tècnic o comercial sobre els serveis o continguts oferts per CENTRE VERD, S.A. a través del Portal o per altres mitjans, actualment o en el futur. Amb aquesta finalitat s’inclou en els formularis de recollida de dades personals una casella, clarament identificada, que permetrà a l’Usuari optar per excloure la possibilitat de rebre futurs enviaments tècnics o comercials de CENTRE VERD, S.A. o qualsevol societat del grup Burés, sense la complementació no serà possible demanar les dades de caràcter personal de l’Usuari.

 

Mesures de Seguretat

CENTRE VERD, S.A. en el tractament de les Dades Personals procura els nivells de seguretat necessaris per assegurar la confidencialitat d’aquestes dades personals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que els nivells de seguretat a Internet, per les pròpies característiques de la xarxa, no són del tot fiables.

CENTRE VERD, S.A. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats de que l’ utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat.

CENTRE VERD, S.A. s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets.

 

Utilització de Cookies

CENTRE VERD, S.A.. pot eventualment utilitzar Cookies quan un Usuari navega pel portal web de CENTRE VERD, S.A. A través de les Cookies, resulta possible que el portal web de CENTRE VERD, S.A. reconegui als Usuaris després que aquests hagin visitat per primera vegada el Portal, sense necessitat de configurar determinades opcions de visualització o tècniques del Portal cada vegada que el visitin. Les Cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari.

Les Cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir cookies creades per altres proveïdors o pàgines d’Internet.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de Cookies i per impedir la instal·lació de Cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

CENTRE VERD, S.A. adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L’usuari autoritza a CENTRE VERD, S.A. per l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a l’ utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (cookies), només a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de CENTRE VERD, S.A. de forma contrària al disposat per les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no es poden excloure.

 

Direccions IP

El procés de navegació dels Usuaris al Portal, igual que en qualsevol altre lloc web, portal o pàgina web, pot eventualment proporcionar informàticament al Portal de CENTRE VERD, S.A. l’adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. CENTRE VERD, S.A. no conserva l’adreça IP d’una connexió a una altra, ni associa ni li és possible tècnicament associar, aquesta identitat electrònica amb cap Usuari determinat.

 

Enllaços a altres pàgines web o Portals

Aquest Portal conté enllaços amb altres pàgines o sites web. CENTRE VERD, S.A. no es responsabilitza de les pràctiques de privacitat / protecció de dades personals o del contingut d’aquestes pàgines web. Si té alguna pregunta sobre la privacitat d’aquestes pàgines web, visita-les directament i comprovi els seus avisos legals i polítiques de privacitat.

 

Informació General

El present Portal, és propietat i pertany a CENTRE VERD, S.A., amb l’adreça Disseminat el Sitjar 1A. 17190, Salt (Girona), degudament inscrita al Reg Mercantil de Girona , Volum 189, Foli 15, Full, GI.3417, Inscripció 11, i N.I.F A58924788.

Si us plau, si té qualsevol dubte, pregunta o consulta, no dubteu a dirigir-se per correu ordinari a l’adreça expressada en l’apartat anterior, Direcció d’Assessoria Jurídica o mitjançant correu electrònic a l’adreça de info@centreverd.cat

 

 

Última versió de la present Política de Protecció de Dades:

© Copyright 2018 Centre Verd, S.A. Prohibida la reproducció total o parcial del contingut en aquesta pàgina.

Els drets estan tots reservats.