Avís Legal

Avís Legal i Política de desistiment

La present web és propietat de CENTRE VERD, S.A., proveït amb el NIF A58924788, adreça Disseminat el Sitjar 1A, 17190 de Salt. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de CENTRE VERD, S.A. i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització expressa per part de CENTRE VERD, S.A. i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

CENTRE VERD, S.A. rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

CENTRE VERD SA rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de CENTRE VERD, S.A.

 

Model de Formulari de desistiment

Desistiment

Els clients de la botiga Online de Centre Verd tindran dret al desistiment del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici. L’usuari o consumidor ha de comunicar a Centre Verd la voluntat de desistir en el termini de 14 dies naturals.

En qualsevol cas, els clients de Centre Verd no podran exercir aquest dret en el cas de productes que es puguin fer malbé ràpidament com ara plantes o flors. Tampoc en el cas de productes precintats no aptes pel retorn per raons de salut o higiene i que s’hagin desprecintat després del lliurament.

Per exercir el dret de desistiment, ens heu de notificar (2) la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta tramesa per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que consta a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

En cas de desistiment, es retornaran tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria per part vostra d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, al més tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat per vosaltres per a la transacció inicial.

A continuació adjuntem un model de formulari que podrà emplenar en el cas de que ho necessiti:

Correus electrònics

Els nostres correus i els documents que, si escau, porti annexos, es dirigeixen ​​exclusivament al seu (s) destinatari (s) i poden contenir informació privilegiada o confidencial. L’accés a aquesta informació per altres persones diferents de les designades no està autoritzat. Si vostè no és el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut un correu per error, si us plau li preguem que ho comuniqui immediatament al remitent via e-mail i procedeixi a la seva destrucció.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades personals, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que CENTRE VERD SA, és responsable d’un fitxer, comunicat al Registre General de protecció de dades, en el qual són recollides i tractades les dades de caràcter personal necessàries per al compliment i desenvolupament de la relació existent. D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades personals, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades per escrit a: Disseminat el Sitjar 1-A 17190 Salt (Girona ).