El manteniment de la piscina

El manteniment de la piscina

Aquests dies d’estiu és primordial que prenem consciència de la importància de donar un bon manteniment a la nostra piscina. No es tracta només de veure l’aigua neta i clara, sinó de mantenir una sèrie de paràmetres que et presentem a continuació.

És molt important comprovar tots els paràmetres químics de l'aigua

Diàriament s'ha de controlar:

– El PH que controla l’acidesa de l’aigua. És recomanable que estigui sobre 7,2 i 7,6.

– El clor lliure és la quantitat de clor actiu que queda en la piscina.

– Els estabilitzadors són molt importants, ja que els desinfectants són poc estables i normalment amb la simple acció del sol, perden la seva eficàcia.

– Els estabilitzadors garanteixen el màxim temps possible del clor a l’interior de l’aigua.

 

També...

– S’ha de controlar la duresa o la quantitat de calci dissolta a l’aigua.

– L’alcalinitat és la quantitat de carbonats, bicarbonats i hidròxids que conté la piscina.

– L’aigua verdosa que indica la presència d’algues verdes i un desajustament en la regulació del PH.