Cactus i Crasses

Cactus i crasses Els cactus i les crasses són les plantes més agraïdes. Això és degut al fet que són espècies que gestionen molt bé els seus recursos d’aigua. Els cactus, a causa de les zones de les quals provenen, han anat transformant les seves fulles en espines per tal de protegir-se del sol i[…]